Kouluttaminen kehittää koko alaa

SHY:llä on merkittävä rooli sekä kansainvälisen että suomalaisen hitsausalan ja termisen ruiskutuksen koulutuksien sekä pätevöintien kehittämisessä ja toteuttamisessa.
 
Pätevöityskoulutuskomitea vastaa kansainvälisen koulutuksen toteuttamisesta Suomessa. Sen hyväksymät oppilaitokset toimivat koulutuksen käytännön toteuttajina.

IIW/EWF - koulutusvastaavan tehtäviä hoitaa IWE Juha Kauppila, SHY, Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys.

 
Lisäksi yhdistys ja sen paikallisosastot tarjoavat erilaisia koulutuksia, kursseja ja tapahtumia.
 
Yhdistys tuottaa myös ajankohtaista materiaalia sekä alan opiskelijoille että kouluttajille. 
 
SHY:n auditointiryhmä tukee ja valvoo oppilaitoksia alan koulutuksen järjestämisessä.
 

Hyväksytyn koulutuksen järjestäjän tarvitsemat laatuasiakirjat


Koulutusta suunniteltaessa:

Standardivaatimukset hyväksytylle koulutuksen järjestäjälle A009


Ennen auditointia ja auditoinnissa:

Kurssihakemuslomake EWF:n mukaiseen koulutukseen. C001Word-lomake
Kurssihakemuslomake kansainväliseen IIW:n mukaiseen koulutukseen. C020Word-lomake
IIW/IAB- ja EWF-koulutuksen järjestäjän auditoinnin tarkituslista C002.
Opettajien ja muun henkilöstön valtuutuslomake. C009. Word-lomake
Auditointiryhmän nimittäminen, kokoonpano ja tehtävät A006


Koulutusta toteutettaessa:

Tutkintojohtosääntö B007
IWE-tutkinnon suullinen kuulustelu B008
Erikoiskurssien järjestäminen    Special courses    B010
Todistusten väärinkäyttö    Misuse of diplomas    B011
Kansainvälisen hitsausohjaajakoulutuksen (IWP) vähimmäisvaatimukset A013
Hitsaajan pätevyyskokeiden valvontaohje B012
Hitsauskokeiden valvontaan liittyvä tarkistuslista C017.


Oppilaan ilmoittautumislomake hitsausneuvojakoulutukseen (E/IWS) C007. Word-lomake
Oppilaan ilmoittautumislomake koulutukseen (IWE/IWT/IWS/IWP, IWE/IWT-DL, IW, IWIP, IWSD, Betoniterästen hitsaus, Lämpökäsittely, ELP, ESLO ja (R)WC) C008. Word-lomake
Valitukset    Appeals and Complaints   H9


Opintosuorituslomakkeet (todistusten anomista varten):


(huom. muista myös loppuraportti C022).

Hitsaajien (IW) opintosuorituslomake C023. Word-lomake
 

Mallilomakkeet:


 
Opintosuorituslomakkeen (IWE,IWT, IWS) saat tulostettua tästä C004. Word-lomake.
Opintosuorituslomake hitsausohjaajalle (IWP) saat tulostettu tästä C013. Word-lomake.
Opintosuorituslomake hitsauksen tarkastastuksen koordinoijille (IWI) saat tulostettua tästä C016. Word-lomake
 

Koulutuksen aloitusraportointi:

Koulutuksen aloitusraportin voit täyttää täällä >>> Webropol-lomake

 

Koulutuksen loppuraportointi:

Koulutuksen järjestäjän loppuraporttikaavake C022Word-lomake 

 

Palaute IIW-IAB/EWF-koulutuksista Palautelomake

 

Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen julkaisemia kirjoja

UUSI Hitsauksen Materiaalioppi - kirja (Osat 1, 2a ja 2b)

Hitsauksen materiaalioppi -kirja on tarkoitettu hitsaushenkilöstön kansainvälisten koulutusohjelmien mukaisten IWE-, IWI-, IWT- ja IWS-kurssien oppikirjaksi. Kirjat täyttävät kansainvälisen hitsausjärjestön IIW:n (International Institute of Welding) ja sen alakomitean IAB:n (International Authorisation Body) Guidelinen aihealueen Materiaalien käyttäytyminen hitsauksessa (Materials and their behaviour during welding) sisältövaatimukset hitsausinsinöörikursseille ja luonnollisesti myös alemmille koulutustasoille. Kirjat soveltuvat myös muulle hitsaus- ja metallialan henkilöstölle sekä materiaaliasioiden parissa työskenteleville henkilöille koulutus- ja opiskelumateriaaliksi, perustietolähteeksi yms. Hitsauksen materiaalioppi on jaettu kolmeen kirjaan, yleisosa (Osa 1) ja materiaalikohtainen hitsattavuusosa (Osat 2a ja 2b).

Kirjat myydään yhteishintaan 160 euroa (+alv) SHY:n verkkokaupassa.


Tutkimus - ja kehityskomitean eri työryhmät ovat listanneet omien alueidensa parhaat kirjat:

 

 

 

Kouluttaminen kehittää koko alaa

SHY:llä on merkittävä rooli sekä kansainvälisen että suomalaisen hitsausalan ja termisen ruiskutuksen koulutuksien sekä pätevöintien kehittämisessä ja toteuttamisessa.
 
Pätevöityskoulutuskomitea vastaa kansainvälisen koulutuksen toteuttamisesta Suomessa. Sen hyväksymät oppilaitokset toimivat koulutuksen käytännön toteuttajina.

IIW/EWF - koulutusvastaavan tehtäviä hoitaa IWE Juha Kauppila, SHY, Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys.

 
Lisäksi yhdistys ja sen paikallisosastot tarjoavat erilaisia koulutuksia, kursseja ja tapahtumia.
 
Yhdistys tuottaa myös ajankohtaista materiaalia sekä alan opiskelijoille että kouluttajille. 
 
SHY:n auditointiryhmä tukee ja valvoo oppilaitoksia alan koulutuksen järjestämisessä.
 

Hyväksytyn koulutuksen järjestäjän tarvitsemat laatuasiakirjat


Koulutusta suunniteltaessa:

Standardivaatimukset hyväksytylle koulutuksen järjestäjälle A009


Ennen auditointia ja auditoinnissa:

Kurssihakemuslomake EWF:n mukaiseen koulutukseen. C001Word-lomake
Kurssihakemuslomake kansainväliseen IIW:n mukaiseen koulutukseen. C020Word-lomake
IIW/IAB- ja EWF-koulutuksen järjestäjän auditoinnin tarkituslista C002.
Opettajien ja muun henkilöstön valtuutuslomake. C009. Word-lomake
Auditointiryhmän nimittäminen, kokoonpano ja tehtävät A006


Koulutusta toteutettaessa:

Tutkintojohtosääntö B007
IWE-tutkinnon suullinen kuulustelu B008
Erikoiskurssien järjestäminen    Special courses    B010
Todistusten väärinkäyttö    Misuse of diplomas    B011
Kansainvälisen hitsausohjaajakoulutuksen (IWP) vähimmäisvaatimukset A013
Hitsaajan pätevyyskokeiden valvontaohje B012
Hitsauskokeiden valvontaan liittyvä tarkistuslista C017.


Oppilaan ilmoittautumislomake hitsausneuvojakoulutukseen (E/IWS) C007. Word-lomake
Oppilaan ilmoittautumislomake koulutukseen (IWE/IWT/IWS/IWP, IWE/IWT-DL, IW, IWIP, IWSD, Betoniterästen hitsaus, Lämpökäsittely, ELP, ESLO ja (R)WC) C008. Word-lomake
Valitukset    Appeals and Complaints   H9


Opintosuorituslomakkeet (todistusten anomista varten):


(huom. muista myös loppuraportti C022).

Hitsaajien (IW) opintosuorituslomake C023. Word-lomake
 

Mallilomakkeet:


 
Opintosuorituslomakkeen (IWE,IWT, IWS) saat tulostettua tästä C004. Word-lomake.
Opintosuorituslomake hitsausohjaajalle (IWP) saat tulostettu tästä C013. Word-lomake.
Opintosuorituslomake hitsauksen tarkastastuksen koordinoijille (IWI) saat tulostettua tästä C016. Word-lomake
 

Koulutuksen aloitusraportointi:

Koulutuksen aloitusraportin voit täyttää täällä >>> Webropol-lomake

 

Koulutuksen loppuraportointi:

Koulutuksen järjestäjän loppuraporttikaavake C022Word-lomake 

 

Palaute IIW-IAB/EWF-koulutuksista Palautelomake

 

Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen julkaisemia kirjoja

UUSI Hitsauksen Materiaalioppi - kirja (Osat 1, 2a ja 2b)

Hitsauksen materiaalioppi -kirja on tarkoitettu hitsaushenkilöstön kansainvälisten koulutusohjelmien mukaisten IWE-, IWI-, IWT- ja IWS-kurssien oppikirjaksi. Kirjat täyttävät kansainvälisen hitsausjärjestön IIW:n (International Institute of Welding) ja sen alakomitean IAB:n (International Authorisation Body) Guidelinen aihealueen Materiaalien käyttäytyminen hitsauksessa (Materials and their behaviour during welding) sisältövaatimukset hitsausinsinöörikursseille ja luonnollisesti myös alemmille koulutustasoille. Kirjat soveltuvat myös muulle hitsaus- ja metallialan henkilöstölle sekä materiaaliasioiden parissa työskenteleville henkilöille koulutus- ja opiskelumateriaaliksi, perustietolähteeksi yms. Hitsauksen materiaalioppi on jaettu kolmeen kirjaan, yleisosa (Osa 1) ja materiaalikohtainen hitsattavuusosa (Osat 2a ja 2b).

Kirjat myydään yhteishintaan 160 euroa (+alv) SHY:n verkkokaupassa.


Tutkimus - ja kehityskomitean eri työryhmät ovat listanneet omien alueidensa parhaat kirjat: