Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry.

 

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry. (SHY) toimii hitsaus- ja muun liittämisalan sekä termisen ruiskutuksen ammattilaisten edunvalvojana ja alan eteenpäin viejänä Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys palvelee jäseniään kehittämällä alalla työskentelevien työolosuhteita ja ammatillista osaamista. Yhdistyksen toiminnan yleisiä tavoitteita ovat vaikuttaminen, kouluttaminen ja hitsaustietoisuuden kasvatus. 

Yhdistykseen kuuluu 13 paikallisosastoa, jotka pyrkivät toiminnallaan vastaamaan jäsenistön alueellisiin tarpeisiin. SHY:n tekniset  toimijat kehittävät alaa, sen yhteistoimintaa ja koulutusmahdollisuuksia.

Vuonna 1949 perustettu SHY on merkittävä vaikuttaja hitsauksen ja termisen ruiskutuksen eurooppalaisessa (EWF) ja kansainvälisessä (IIW) koulutuksessa ja pätevöinnissä.

 

Toimintakertomus 2022

Toimintasuunnitelma 2023

Laatupolitiikka 12.3.2018

Tietosuojaseloste

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry.

 

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry. (SHY) toimii hitsaus- ja muun liittämisalan sekä termisen ruiskutuksen ammattilaisten edunvalvojana ja alan eteenpäin viejänä Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys palvelee jäseniään kehittämällä alalla työskentelevien työolosuhteita ja ammatillista osaamista. Yhdistyksen toiminnan yleisiä tavoitteita ovat vaikuttaminen, kouluttaminen ja hitsaustietoisuuden kasvatus. 

Yhdistykseen kuuluu 13 paikallisosastoa, jotka pyrkivät toiminnallaan vastaamaan jäsenistön alueellisiin tarpeisiin. SHY:n tekniset  toimijat kehittävät alaa, sen yhteistoimintaa ja koulutusmahdollisuuksia.

Vuonna 1949 perustettu SHY on merkittävä vaikuttaja hitsauksen ja termisen ruiskutuksen eurooppalaisessa (EWF) ja kansainvälisessä (IIW) koulutuksessa ja pätevöinnissä.

 

Toimintakertomus 2022

Toimintasuunnitelma 2023

Laatupolitiikka 12.3.2018

Tietosuojaseloste

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry.

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry.